Lessentabellen

Bij ons kan je zowel de A-stroom als de B-stroom volgen.

Uitstap 2A Parijs

A-stroom


De A-stroom is de voorloper van het ASO en het TSO.

Eerste jaar

In het eerste jaar willen we je de kans geven jezelf beter te leren kennen. Niet alleen wat interesses maar ook zeker en vast wat talenten betreft. Om dit te bereiken, organiseren we het 1ste jaar als volgt:

28 lesuren basisvorming + 4 uur 'Anton Lab'

Tweede jaar

Door de keuzes die je in het eerste jaar hebt kunnen maken, heb je ondertussen een beter beeld over je eigen talenten, capaciteiten en interesses. Het tweede jaar van de 1ste graad is dan ook bedoeld als verfijning van je interesses. Om dit te bereiken kan je in het 2de jaar volgende richtingen kiezen:

26 lesuren basisvorming + 6 uur keuzevakken

2B GWP

B-stroom


De B-stroom stoomt leerlingen klaar voor een beroep.

Eerste jaar

Om zo goed mogelijk in te spelen op deze behoeften wordt 1B als volgt georganiseerd:

32 lesuren brede basisvorming met extra aandacht voor beroepsgerichte vakken en een uurtje ICT.

Omdat we onderwijs op maat belangrijk vinden, hebben we ervoor gekozen om in kleine groepjes te werken. Zo zijn er verschillende vakoverschrijdende projecten waarbij je op stap gaat, zo ga je bijvoorbeeld op GWP om ‘aan den lijve te ondervinden' wat je geleerd hebt op school of ga je op uitstap naar het bos of de appelboer of ....

Tweede jaar

Ben je handig en praktisch aangelegd en heb je wat minder interesse voor theorie? Knutsel je graag en hou je van praktijk? Heb je talenten voor techniek en de daarbij horende vaardigheden? Wil je later een zelfstandig beroep of in loondienst een echt vak uitoefenen in hout, elektriciteit, kantoor – verkoop of haartooi? Dan is het beroepsvoorbereidend leerjaar een uitstekende weg daartoe. We organiseren de lessen in 2B als volgt:

16 lesuren basisvorming + 2x9 lesuren keuze beroepenveld

Je hebt keuze uit:

  • hout
  • elektriciteit
  • haarzorg
  • bedrijfsadministratie & IT